spuitgietbedrijf en matrijzen

5 Vooroordelen over Productie in China weerlegd

Wij zijn reeds 12 jaar actief in China, nl. de regio Shenzhen – Dongguan en hebben daar onze vestiging met mensen en machines. Doorheen de jaren hebben we veel geleerd en hebben we China zien evolueren tot een productieland die ons op alle vlakken met lichtsnelheid voorbijsteekt. Maar tot op vandaag zijn er nog vaak vooroordelen die we graag eens willen weerleggen.   Made in China = Rommel De tijd dat kwaliteit van ondergeschikt belang is, is al even voorbij. We moeten toegeven...

Read more...